Các Điều Khoản Và Điều Kiện​

VUI LÒNG ĐỌC kỹ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY trước khi sử dụng trang web này (Trang web ™). Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả các lần truy cập và sử dụng Trang web, cũng như Nội dung (như được định nghĩa sau đây), thông tin, khuyến nghị và / hoặc dịch vụ được cung cấp cho bạn trên hoặc thông qua Trang web. Bằng cách truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý hoàn toàn với các Điều khoản và Điều kiện này cùng với bất kỳ luật hoặc quy định nào khác áp dụng cho Trang web, Internet và / hoặc World Wide Web. Nếu bạn không đồng ý toàn bộ với các Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng rời khỏi Trang web.

// Quyền sở hữu nội dung

Trang web do Mưa Station sở hữu và điều hành. Tất cả nội dung được giới thiệu hoặc hiển thị trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa, ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh chuyển động, âm thanh, hình ảnh minh họa và phần mềm (“Nội dung”), đều thuộc sở hữu của Mưa Station, Tất cả các yếu tố của Trang web bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế chung và Nội dung, được bảo vệ bởi thương mại, bản quyền, quyền nhân thân, nhãn hiệu và các luật khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Trừ khi được cho phép rõ ràng theo thỏa thuận với Mưa Station, không được sao chép hoặc truyền lại một phần Trang web hoặc Nội dung của Trang web qua bất kỳ phương tiện nào. Trang web, Nội dung và tất cả các quyền liên quan sẽ vẫn là tài sản độc quyền của thành viên có liên quan tới Mưa Station, trừ khi có thỏa thuận rõ ràng khác.

// Bản quyền và Thương hiệu

Bản quyền

Bản quyền của tất cả Nội dung thuộc quyền sở hữu của Mưa Station. Trừ khi có thể được chỉ định khác trong các tài liệu cụ thể trong Trang web, bạn được phép xem, phát, in và tải xuống các tài liệu, âm thanh và video được tìm thấy trên Trang web chỉ cho mục đích cá nhân, thông tin và phi thương mại. Bạn không được sửa đổi bất kỳ tài liệu nào và bạn không được sao chép, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển nhượng hoặc bán bất kỳ Nội dung nào. Đối với các mục đích của các điều khoản này, việc sử dụng bất kỳ tài liệu nào như vậy trên bất kỳ trang web nào khác hoặc môi trường máy tính nối mạng đều bị cấm. Bạn sẽ không xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc độc quyền nào khác khỏi tài liệu được tìm thấy trên Trang web.

Trong trường hợp bạn tải xuống phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở trình bảo vệ màn hình, biểu tượng, video và hình nền) từ Trang web, phần mềm, bao gồm bất kỳ tệp, hình ảnh nào được phần mềm tích hợp hoặc tạo ra và dữ liệu đi kèm với phần mềm (gọi chung là ” Phần mềm “) được cấp phép cho bạn bởi Mưa Station. Mưa Station không chuyển quyền sở hữu Phần mềm cho bạn. Bạn sở hữu phương tiện mà Phần mềm được ghi lại, nhưng Mưa Station giữ lại toàn bộ quyền sở hữu đối với Phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không được phân phối lại, bán, biên dịch lại, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc giảm Phần mềm xuống dạng có thể đọc được.

Nhãn hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của Trạm Mưa được sử dụng ở đây đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Mưa Station hoặc các chi nhánh của nó, trừ khi có quy định khác. Bạn không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, tái xuất bản, tải lên, đăng, truyền, phân phối hoặc sửa đổi các nhãn hiệu của Mưa Station dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trong việc quảng cáo hoặc công khai liên quan đến việc phân phối tài liệu trên Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Mưa Station. Việc sử dụng các nhãn hiệu của Mưa Station trên bất kỳ trang web hoặc môi trường máy tính mạng nào khác, ví dụ như việc lưu trữ hoặc sao chép (một phần của) Trang web trong bất kỳ trang internet bên ngoài nào hoặc tạo ra các liên kết, siêu văn bản, liên kết hoặc liên kết sâu giữa Trang web và bất kỳ trang web nào khác, đều bị cấm nếu không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của Mưa Station.

Trong trường hợp bạn tải xuống phần mềm (bao gồm nhưng không giới hạn ở trình bảo vệ màn hình, biểu tượng, video và hình nền) từ Trang web, phần mềm, bao gồm bất kỳ tệp, hình ảnh nào được phần mềm tích hợp hoặc tạo ra và dữ liệu đi kèm với phần mềm (gọi chung là ” Phần mềm “) được cấp phép cho bạn bởi Mưa Station. Mưa Station không chuyển quyền sở hữu Phần mềm cho bạn. Bạn sở hữu phương tiện mà Phần mềm được ghi lại, nhưng Mưa Station giữ lại toàn bộ quyền sở hữu đối với Phần mềm và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó. Bạn không được phân phối lại, bán, biên dịch lại, thiết kế đối chiếu, tháo rời hoặc giảm Phần mềm xuống dạng có thể đọc được.

// Sử dụng trang web Sai Mục đích

Bạn bị cấm sử dụng Trang web để đăng hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu nào đang hoặc có thể vi phạm, đe dọa, sai sự thật, gây hiểu lầm, kích động, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư, khiêu dâm, khiêu dâm, lạm dụng, phân biệt đối xử, bất hợp pháp hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào hoặc có thể làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật nào. Bạn cũng bị cấm sử dụng Trang web để quảng cáo hoặc thực hiện bất kỳ lời mời chào thương mại nào.

// Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Đôi khi, Mưa Station có thể xem và phân phối nội dung do bạn tạo ra, chẳng hạn như thông qua các bài đăng điện tử và gửi bưu thiếp cho người khác. Nếu bạn sử dụng điều này, bạn thừa nhận rằng Mưa Station chỉ hoạt động như một kênh phân phối thụ động và không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý đối với nội dung của thông tin liên lạc và tài liệu do bạn hoặc những người dùng khác tạo ra.

Mưa Station có toàn quyền quyết định chặn hoặc xóa bất kỳ thông tin liên lạc và tài liệu nào mà họ cho rằng không phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện này, hoặc không được chấp nhận đối với Mưa Station.

// Đặt lịch

Vui lòng đặt lịch hẹn xăm của bạn vào một ngày mà bạn không có kế hoạch cụ thể nào sau cuộc hẹn. Hãy cho mình nhiều thời gian dư giả hơn và đừng hối thúc Artist.

Nếu bạn muốn sắp xếp lại cuộc hẹn của mình, chúng tôi yêu cầu thông báo trước ít nhất 5 ngày. Không thông báo cho chúng tôi trong thời hạn thông báo tối thiểu 5 ngày sẽ dẫn đến việc mất tiền đặt cọc của bạn. Tiền đặt cọc không được hoàn lại vì bất cứ lý do gì.

Vui lòng không đến buổi hẹn xăm nếu bạn cảm thấy không khỏe. Chỉ cần thông báo cho chúng tôi, ít nhất 2 giờ trước cuộc hẹn của bạn. Hãy nhớ rằng bạn vẫn có thể bị lây nhiễm ngay cả khi bạn cảm thấy mình đã khỏi các triệu chứng. Ví dụ, nếu bạn đang bị cảm lạnh, cúm, ho, nhiệt độ hoặc bệnh tật và bắt đầu cảm thấy tốt hơn, vui lòng không đến. Vui lòng không đến trừ khi bạn chắc chắn là mình không còn lây nhiễm.

Nếu bạn hủy bỏ vì bị ốm hoặc đang khỏi bệnh, chúng tôi sẽ cho bạn một khoảng thời gian (thường là 30 ngày) để bạn phải sắp xếp lại cuộc hẹn. Tiền đặt cọc của bạn sẽ được chuyển sang cuộc hẹn mới. Nếu bạn bị ốm lần thứ hai và báo trước ít hơn 10 ngày trước cuộc hẹn thứ hai, tiền đặt cọc sau đó sẽ không được hoàn lại.

Nếu bạn đến trễ hơn 20 phút so với cuộc hẹn của mình, thời gian bị trễ sẽ được tính theo giờ của chúng tôi và sẽ được cộng vào chi phí xăm của bạn khi bạn đến. Chúng tôi có quyền không cho bạn xăm nếu bạn đến không đủ thời gian để Artist hoàn thành hình xăm.

// Lên lịch hẹn

Bất cứ ai dưới 18 tuổi xăm hình đều là bất hợp pháp. Sự đồng ý của cha mẹ cũng không được chấp nhận. Tất cả khách hàng sẽ phải mang theo giấy tờ chứng minh độ tuổi trong ngày, dưới dạng giấy tờ tùy thân có ảnh như CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe.

Mưa Station là một môi trường nghiêm ngặt ‘không dành cho người dưới 18 tuổi’. Trẻ sơ sinh hoặc trẻ em không được phép vào Mưa Station.

Tránh uống rượu và đồ uống tăng lực như Red Bull trong vòng 24 giờ trước cuộc hẹn của bạn. Đảm bảo rằng bạn đã ăn uống đầy đủ trước cuộc hẹn.

Nếu bạn đang bị ảnh hưởng bởi rượu hoặc ma túy, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn bị ảnh hưởng, Artist sẽ không thể xăm hình cho bạn. Bạn sẽ được yêu cầu rời đi và tiền đặt cọc của bạn sẽ không được hoàn lại.

Vào ngày hẹn của bạn, một mẫu đơn chấp thuận sẽ được cung cấp để bạn điền vào. Bạn sẽ phải tiết lộ thông tin về tình trạng sức khỏe và thuốc bạn đang sử dụng. Một số điều kiện, loại thuốc hoặc tiền sử bệnh sẽ có nghĩa là chúng tôi sẽ không thể xăm cho bạn. Bạn có thể xem trước mẫu đơn đồng ý tại đây.

Artist không thể xăm hình cho bạn nếu bạn đang mang thai hoặc nếu bạn đang cho con bú.

Chúng tôi khuyên rằng tốt nhất không nên khiến cho hệ thống miễn dịch của bạn quá nhiều việc phải làm cùng một lúc. Để tối đa hóa phản ứng chữa lành vết xăm của bạn và tránh biến chứng, bạn nên để ít nhất 2 tuần giữa khi xăm và bất kỳ quy trình nào khác. Ví dụ: vắc xin (bao gồm cả vắc xin Covid), thủ thuật thẩm mỹ (chẳng hạn như chất làm đầy da hoặc botox), nha khoa, vết thương nhỏ hoặc phẫu thuật.

Đối với bất kỳ hoạt động chính nào khác, hóa trị, điều trị tại bệnh viện đang diễn ra, thuốc men hoặc bất kỳ điều gì khác mà bạn không chắc chắn, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đăng ký.

Artist không xăm hình xúc phạm / phân biệt chủng tộc.

Bạn có trách nhiệm chăm sóc hình xăm mới của mình và làm theo lời khuyên chăm sóc sau của Artist. Chúng tôi chỉ khuyên bạn nên sử dụng các sản phẩm chăm sóc sau xăm, đặc biệt dành cho hình xăm. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn chăm sóc sau xăm và chúng tôi bán kem chăm sóc sau xăm tại studio.

Mưa Station có quyền từ chối phục vụ quý khách với bất kỳ lý do gì.